slide15slide1slide6slide4slide2slide3slide2slide4slide3slide5slide1slide7slide8slide9slide10slide11slide12slide13slide14slide15slide16slide17slide18

Opis projektu

I. INFORMACJE O PROJEKCIE Tytuł projektu: Pan Stanisław – czyli szkoła w kosmosie [projekt popularno – naukowy] Okres realizacji projektu: od 01.11.2013 – 10.09. 2015 Obszar realizacji projektu: Województwo: Pomorskie, Powiat: lęborski, Gmina: Lębork Projekt ponadnarodowy: TAK, współpraca ze szkołą USA II. BENEFICJENT ( PROJEKTODAWCA) Nazwa projektodawcy: Gimnazjum nr 1 w Lęborku Adres siedziby: ul. I AWP 10, 84-300 Lębork, tel:+48 598622 251 Osoba uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy: Dyrektor Szkoły Maciej Barański Koordynator projektu: Anna Rzepa, tel: 608 311 466, anna.m.rzepa@gmail.com,  ul. Sosnowa 10, 84-300 Mosty Partnerzy: Centrum Badań Kosmicznych Warszawa, Centrum Badań Kosmicznych Poznań, Microsoft Podmioty wspierające: Fundacja forScience Patronat: Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Ministra Edukacji Narodowej Lem.pl

III. Charakterystyka projektu

Cel projektu:

Zauważa się zainteresowanie uczniów dbałością o środowisko oraz zrównoważony rozwój, nie tylko na Ziemi, ale również w kosmosie, ponieważ w przestrzeni pozaziemskiej znajdują się liczne tzw. śmieci kosmiczne. Obserwując współczesną edukację, zauważamy, że jesteśmy w momencie przejścia między erą przemysłową a erą cyfrowych technologii. Dotychczas miejsce zamieszkania dla uczniów| z małych miejscowości mogło być powodem wykluczenia w dostępie do wiedzy, kultury, ośrodków badawczych, naukowych oraz pracowników instytucji naukowych. Nowe technologie mogą być rozwiązaniem tego problemu. Chcemy wykorzystać fakt, iż „..młodzież nie boi się technologii, ponieważ traktują ją jak powietrze, to tak jak my dorośli nie boimy się lodówki”. Widzimy konieczność znalezienia się w erze powiązanej inteligencji. Może nam się to udać dzięki współpracy z polskimi naukowcami z Centrum Badań Kosmicznych, Polskiej Akademii Nauk oraz z międzynarodowymi gigantami technologicznymi, do których należy Microsoft. Projekt ten jest pionierskim i innowacyjnym przedsięwzięciem. Zdecydowanie potwierdzającym tezę, że „ ..koszt pozostania w miejscu staje się wyższy niż koszt przemieszczania się gdzie indziej..”

Celem głównym projektu jest:

znalezienie rozwiązania problemu utylizacji śmieci w kosmosie oraz wypromowanie polskiej edukacji na świecie. Poszerzenie wiedzy i kompetencji uczniów gimnazjum

w zakresie nauk matematyczno  – przyrodniczych przy współpracy z naukowcami CBK oraz Microsoft, do stopnia umożliwiającego budowę satelity, oraz wysłanie go na orbitę. Satelita spełniać będzie pionierską rolę w próbach systemu deorbitacji. Próba dokonania spowolnienia satelity przy pomocy nieskomplikowanego urządzenia,  jakim jest ogon. „ Pan Stanisław”  to pionierski  projekt w dziedzinie „sprzątania śmieci”, testujący metodę usuwania śmieci z orbity.

Cele szczegółowe:

– poszerzenie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów z zakresu teorii optyki falowej, astronomii, popularno – naukowej wiedzy o kosmosie – wdrażanie przy pomocy Microsoft aplikacji niezbędnych do obsługi informatycznej projektu – rozwijanie uczniowskich pasji w zakresie eksperymentowania: podczas budowy prototypu satelity, prób balonowych wyniesienia satelity oraz prób ze spolaryzowanymi pryzmatami i folią polaryzacyjną – umożliwienie uczniom, za pomocą narzędzi Microsoft, bezpośredniego kontaktu z kadrą naukową  CBK w formie spotkań indywidualnych oraz telekonferencji – uczestniczenie w wyjazdach dydaktyczno – warsztatowo – badawczych w celu konstruowania satelity oraz zapoznania się ze specyfiką pracy lasera – poszerzenie wiedzy uczniów o niesporczakach (modelowe mikroorganizmy stosowane do badań astrobiologicznych) oraz przeprowadzenie z ich użyciem eksperymentu  balonowego – analiza problemu dotyczącego odpadów kosmicznych

Grupy docelowe:

Uczniowie klasy I c będą zaangażowani w budowę prototypu, próbę balonową oraz budowę satelity. W klasie tej jest realizowany rozszerzony program matematyczno –chemiczno – fizyczny w ramach innowacji pedagogicznej. Klasa uczestniczy w dodatkowych zajęciach oraz wykładach na Uniwersytecie Gdańskim. Dodatkowo grupą docelową będzie społeczność szkolna Gimnazjum nr 1 w ramach sfery popularno – naukowej projektu. Klasa IC  – 26 osób, społeczność szkolna – ok 400 osób

Działanie

Działania szkoły:

1. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu. Przydział zadań. 2. Stworzenie strony internetowej za pomocą narzędzi Microsoft www.panstanislaw.edu.pl 3. Dokonanie obserwacji planet i gwiazd za pomocą teleskopów. 4. Udział w telekonferencji NASA dotyczącej misji Cassini. 5. Udział w konkursie NASA. 6. Dwukrotne uczestnictwo uczniów szkoły w zajęciach w planetarium. 7. Uczestnictwo w transmisji online z pracownikami naukowymi CBK w Borowcu, transmisja organizowana była za pomocą platformy Eduscience. 8. Uczestnictwo w prezentacji dotyczącej misji Apollo. 9. Spotkanie z sympatykiem projektu, który miał możliwość kontaktu z Neilem Armstrongiem – pierwszym człowiekiem na księżycu. 10. Oglądanie ISS ( Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ) online. 11. Wysłanie życzeń urodzinowych z okazji 15 urodzin ISS, i otrzymanie od NASA pakietów profesjonalnych materiałów dotyczących kosmosu. 12. Ekspozycja materiałów z NASA dla całej społeczności szkolnej. 13. Dwukrotne uczestnictwo w zajęciach warsztatowych z projektowania i programowania robotów. 14. Udział klasy Ic w zajęciach na Uniwersytecie Gdańskim dotyczącym teorii optyki falowej. 15. Zaprojektowanie w programie Autodesc Inventor prototypu satelity 16. Wykonanie prototypu satelity ( wydruk na drukarce 3D). 17. Przeprowadzenie prób ze spolaryzowanymi pryzmatami i folią polaryzacyjną. 18. Profesjonalny branding projektu 19. Przygotowanie modelu satelity w CNC 20. Obóz naukowy 21. Zaprojektowanie odzieży projektowej ( koszulki, polary) 22. Nawiązanie kontaktu z partnerską szkołą w Robakowie 23. Promowanie projektu przez udział w konkursach „ Projekt z klasą” i interaktywny produkt IT 24. Warsztaty i tworzenie strony internetowej 25. Lemoniada miesiąc poświęcony twórczości Lema ( haapening, ekspozycje, maraton filmowy)

Działania CBK:

1. Opieka konstrukcyjna i merytoryczna nad projektem. 2. Pomoc w wykonaniu prototypu ogona. 3. Przeprowadzenie zajęć badawczych i konstrukcyjnych na terenie CBK. 4. Warsztaty dla uczniów w CBK Borowiec dotyczące działania lasera, budowy satelity oraz celowości wysyłania satelitów w przestrzeń kosmiczną. 5. Przeprowadzenie próby z wyniesieniem balonu wraz z prototypem satelity 6. Zajęcia online z uczniami. 7. Pomoc uczniom w wykonaniu satelity i wystrzeleniu go na orbitę. 8. Udział uczniów w konkursie Cassini – Hugens 9. Warsztaty z autoprezentacji 10. Przygotowanie dwóch misji stratosferycznych

Działania forScience/Astronomia nova/Polskie Towarzystwo Rakietowe

1. Przygotowanie koncepcji oraz opieka merytoryczna nad przygotowaniem eksperymentu astrobiologicznego wykorzystanego w próbie balonowej, bazującego na niesporczakach. 2. Warsztaty zakładanie hodowli niesporczaków 3. Zajęcia badawczo-doświadczalne przeprowadzone z użyciem niesporczaków biorących udział w misji 4. Zajęcia dotyczące analizy próby astrobiologicznej 5. Zajęcia warsztatowe dotyczące nauki programu Image A 6. Warsztaty z pisania artykułu popularno – naukowego 7. Napisanie i próba opublikowania artykułu popularno – naukowego na bazie przeprowadzonych doswiadczeń 8. Udział w międzynarodowej konferencji Meet the space 9. Budowa kapsuły służąca do wyniesienia niesporczaków na orbitę 10. Warsztaty rakietowe

 

Działanie Copernicus project

1. Warsztaty dotyczące prób stratosferycznych 2. Przygotowanie próby stratosferycznej dziennej oraz nocnej

Działanie WB elektronics

1. Zajęcia z wykorzystaniem budowy i zastosowania dronów 2. Pokaz dronów

Działania Microsoft:

1. Udostępnienie programu Azure.
2. Udostępnienie programu Office 365.
3. Pozyskanie do projektu partnera amerykańskiego.
4. Przygotowanie i wdrożenie aplikacji na Windows phone
5. Udostępnienie programu Azure
6. Stworzenie kont dla nauczycieli Gimnazjum na PiL
7. Stworzenie witryny na sharepoint
8. Telekonferencja w Radomiu
9. Nauka kodowania
10. Wizyta w Microsoft
11. Warsztaty Office 365 – rozwiązania portalowe
12. Chmura obliczeniowa
13. Przygotowanie bloga na którym będzie relacjonowany przebieg programu MIE Expert

 Rezultaty:

  1. Dzielenie się wiedzą, czyli oddanie atutów własności intelektualnej przez kadrę naukową CBK oraz technologów Microsoft.
  2. Wejście w erę powiązanej inteligencji poprzez dostęp do technologii, informacji, wiedzy i inteligencji innych ludzi.
  3. Zbudowanie i wystrzelenie satelity mającego wpływ na realny problem śmieci w kosmosie.
  4. Pozyskanie wiedzy popularno – naukowej dotyczącej kosmosu i problemu odpadów kosmicznych przez społeczność szkolną.
  5. Pozyskanie wiedzy na temat niesporczaków i badań astrobiologicznych.
  6. Wykonanie prototypów  satelity oraz przeprowadzenie próby balonowej
  7. Opublikowanie  wniosków wynikających z realizacji projektu

Potencjał projektodawcy:

Dotychczasowe osiągnięcia szkoły w projektach innowacyjnych oraz badawczych i naukowych: -2014/2015 1. Międzynarodowy tytuł Microsoft Innovative Educator Expert – MIE Expert – Barbara Cieślak, Anna Rzepa 2. Interaktywny Produkt IT – Adrian Stawicki – za branding projektu “Pan Stanisław” 2. Laureat – Projekt z klasą 2014 – Nowa Era 3. Projekt był prezentowany na konferencji Centrum Badań Kosmicznych „Kosmos w edukacji” – 2012/2014 projekt „ Lodówka” organizowany w szkole otrzymał tytuły: 1. Laureat – Innowacyjna Szkoła 2012 – Microsoft 2. Laureat – Projekt z klasa 2012 – Nowa Era 3. Laureat – European Language Label – 2013 – 2014 – szkoła posiada stację sejsmiczną, od grudnia 2013 roku na bieżąco są przeprowadzane pomiary sejsmiczne – 2013/2014 – szkoła posiada własną stację meteorologiczną, w związku z tym następuje analiza i prowadzenie codziennego monitoringu meteorologiczno- przyrodniczego, wykonywanie i przesyłanie codziennych raportów meteorologicznych do Instytutu IGF Polskiej Akademii Nauk – 2012/2014 – uczestnictwo w ogólnopolskim projekcie Eduscience wraz z GEOPLANET – 2011 – praca przy tworzeniu zasobów dydaktycznych w procesie tworzenia projektu Eduscience – 2011 – II miejsce w projektowym konkursie Wydziału Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego „Morze wiedzy w kropli wody – eutrofizacji zapobiegamy, gdy źródła substancji biogenicznych ograniczamy” – 2010 – wyróżnienie w projektowym konkursie Wydziału Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego „Morze wiedzy w kropli wody – skuteczność działania oczyszczalni ścieków” – 2008 – II miejsce w projektowym konkursie Wydziału Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego „Morze wiedzy w kropli wody – niebezpieczne substancje w naszym otoczeniu, zanieczyszczenia hydrosfery”