slide15slide1slide6slide4slide2slide3slide2slide4slide3slide5slide1slide7slide8slide9slide10slide11slide12slide13slide14slide15slide16slide17slide18

Misja stratosferyczna w Centrum Badań Kosmicznych w Borówcu

Grupa astrobiologiczna | Grupa fizyczna | Przyjaciele Comments Off

Dnia 04.06.2016 roku uczniowie klasy IIIc oraz IIc brali udział w misji stratosferycznej odbywającej się w Centrum Badań Kosmicznych w Borówcu. O 11.00 zaczęło się balonowanie czyli przygotowywanie balonu do wystrzelenia go na granicę stratosfery. Ze względów technicznych cześć badań i pomiarów przygotowano na ziemi. Po zakończonym eksperymencie nastąpiła prezentacja wszystkich projektów konkursowych. W najbliższy piatek 10 czerwca odbędzie się dodatkowa próba stratosferyczna do której załączone zostaną eksperymenty. Dane uzyskane podczas próby zostaną przesłane poszczególnym zespołom. Prezentacja zespołów i ich prac odbędzie się 13.06. 2016 podczas konferencji ” Polska Szkoła Inzynierii Kosmicznej” w Lęborku.