slide15slide1slide6slide4slide2slide3slide2slide4slide3slide5slide1slide7slide8slide9slide10slide11slide12slide13slide14slide15slide16slide17slide18

Telekonferencja z panem Krzysztofem Zawieruchą

Grupa astrobiologiczna Comments Off

IMG_0226
25 października mieliśmy telekonferencję z panem Krzysztofem Zawieruchą i uczniami Gimnazjum w Robakowie (u których mieliśmy okazję nocować). Pan Zawierucha opowiedział nam trochę o wynikach z naszej misji balonowej, czyli o drożdżach i niesporczakach, które poleciały w misjach balonowych na początku października. To były ciekawe zajęcia, które wiele nas nauczyły. Pan Krzysztof pomaga nam w organizacji naszego projektu i badaniach nad niesporczakami po misjach balonowych, zorganizował też kilka gatunków które tam poleciały.