slide15slide1slide6slide4slide2slide3slide2slide4slide3slide5slide1slide7slide8slide9slide10slide11slide12slide13slide14slide15slide16slide17slide18

Opracowanie wyników eksperymentu astrobiologicznego z Panem K. Zawieruchą

Grupa astrobiologiczna Comments Off

Zainteresowania badawcze

∙ Niesporczaki (Tadigrada) ­ taksonomia, ekologia, biogeografia.

∙ Kriokonity ­ fauna, funkcjonowanie, adaptacje, wpływ ekosystemów tundrowych na różnorodność niesporczaków w kriokonitach.

∙ Biologia ekosystemów arktycznych i antarktycznych.

∙ Bezkręgowce w palmiarniach i ogrodach botanicznych ­ gatunki obce i inwazyjne